Què anem a fer?

  • Reunions informatives grupals.
  • Entrevista individualitzada i establiment del perfil d’ocupabilitat.
  • Disseny de l’itinerari sociolaboral.
  • Orientació, prospecció i intermediacció laboral.
  • Realització de tallers competencials i de capacitació personal.
  • Fomentar l’ús de les noves tecnologies obrint una nova finestra per la búsqueda de treball.
  • Acompanyament i suport a les persones participants en el seu desenvolupament professional.