A qui va dirigit?

Va dirigit a tota la població de Tavernes de la Valldigna que es troba en una situació de risc d’exclusió social, especialment a la dels barris de Divina Aurora i Sant Miquel.

Els perfils dels usuaris són diversos, atenent de manera individualitzada tant a aturats de llarga durada, perfils amb baixa formació, necessitats d’una millora d’ocupació per treballs precaris, entre altres. En definitiva, totes aquelles persones en situació de vulnerabilitat i amb dificultats per a trobar una ocupació.

Aquestes actuacions estan cofinançades per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Treballant des d’una perspectiva transversal i la no discriminació i igualtat efectiva entre dones i homes farem:

  • Atenció i acompanyament individualitzat i grupal segons les necessitats detectades.
  • Crear aliances i estratègies de participació amb el teixit associatiu de la zona: organismes públics i privats, associacions empresarials i tercer sector (ONG’s i d’altres).
  • Fomentar la motivació de les persones participants.
  • Potenciar les capacitats innates de les persones.
  • Elaboració del perfil professional i curricular.
  • Creació d’Itineraris integrats per a la inserció sociolaboral.
  • Millorar estratègies de búsqueda de treball.
  • Desenvolupar competències personals i professionals.
  • Aprofitar les noves tecnologies per a millorar les oportunitats de treball.