Incorpora’t: Itineraris Integrats d’Inserció Sociolaboral de persones en situació de risc o d’exclusió social, és un projecte cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) a través de la Unió Europea. L’objectiu d’aquest projecte és promoure la inclusió  sociolaboral i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació. Està dirigit a totes aquelles persones que resideixen al municipi de Tavernes de la Valldigna.

L’equip Incorpora’t està format per 5 psicòlogues i una treballadora social. Som un equip que pertany a l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna i que treballa conjuntament amb el departament de Serveis Socials.

Els perfils dels usuaris són diversos, atenent de manera individualitzada tant a parats de llarga durada, perfils amb baixa formació, necessitats d’una millora d’ocupació per treballs precaris, entre altres. En definitiva, totes aquelles persones en situació de vulnerabilitat i amb dificultats per trobar una ocupació.

La nostra funció és orientar a aquestes persones a nivell sociolaboral i oferir-los formació adequada a les seues necessitats, a més a més de promoure la inserció laboral i millorar les seues capacitats a l’hora de buscar feina. Tot açò a través d’entrevistes individuals i accions formatives, tant a nivell tècnic com de competències digitals i personals per a la recerca i el manteniment d’un lloc de treball.