Els dies 11, 12 i 13 de desembre van tenir lloc tres edicions del curs “L’entrevista de treball individual i grupal” impartits al Centre Cultural de Tavernes de la Valldigna per dos membres de l’equip Incorpora’t: Antonio Rodríguez Cirujano (treballador social) i Mª Teresa Magraner Bella (psicòloga).

L’objectiu d’aquest taller va ser que els participants aprengueren a utilitzar les tècniques i estratègies bàsiques per enfrontar-se amb èxit a una entrevista de treball.

A l’entrevista tant individual com grupal el/la candidat/a ha de saber mostrar el seu millor perfil, a més de comunicar i transmetre els seus avantatges competitius davant altres candidats/es. Per tant, l’individu ha de ser capaç de mostrar que és la millor opció com a candidat/a per al lloc de treball.

Durant el curs, els usuaris van posar en pràctica tots aquestos nous coneixements mitjançant la realització d’un “role-playing” de forma que comprengueren millor que l’entrevista és un element clau a l’hora de buscar un treball.

Amb aquest curs finalitza la formació impartida per l’equip Incorpora’t 2017. Esperem que aquesta haja sigut profitosa per tots els assistents i que els servisca com a impuls per  a millorar la seua situació sociolaboral.

Notícia pròpia.