Els dies 2 i 3 de novembre es va celebrar la primera edició del curs “Habilitats i competències bàsiques per a la cerca de treball” impartit per la psicòloga Paula Barrios Oltra. Aquest curs va tenir lloc al Centre Social i Cultural Dolores Rojas Almel·la de Tavernes de la Valldigna en el qual participaren 25 usuaris del programa.

Els assistents van posar en comú aspectes com l’autonomia, la iniciativa personal o les habilitats comunicatives d’una forma dinàmica i divertida.

Pròximament tenim programats altres edicions d’aquest i altres cursos diferents per tal que els seus participants puguen anar adquirint més destreses i habilitats per a la cerca de treball.

Notícia d’elaboració pròpia.