La Conselleria d’igualtat i polítiques inclusives ha concedit a Tavernes una subvenció de quasi 149.000 per al programa INCORPORA’T, que s’emmarca dins del Fons Social Europeu.

L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna ha posat en marxa per primera vegada el PROJECTE EUROPEU INCORPORA’T, un programad’inserció sociolaboral adreçat a les persones amb risc d’exclusió social, està previst què es beneficien del lmateix al voltant de 400 persones del  municipi, principalment els barris d’actuació preferents seran el “Cantalot” i “Divina Aurora”.

L’objectiu d’este projecte és dur a terme tant la formació, orientació i l’assessorament dels col·lectius més vulnerables i dorar-los d’habilitats necessàries perquè puguen accedir al mercat laboral amb més competències personals.