A Incorpora’ Tavernes i amb la coordinació i supervisió de l’equip base de la Regidoria de Servsis Socials i l’Ajuntamen de Tavernes de la Valldigna, ja s’estan impartint els primers cursos d’aquesta edició.
El cursos són el de CAMBRERS i el de  MONITOR DE MENJADOR ESCOLAR.
Amb aquestes eines aconseguim una millor formació, augmentar el nostre currículum i tenir un ventall més ampli a l’hora de fer una recerca laboral.
Incorpora’t: programa d’itineraris d’inserció sociolaboral de persones en risc o situació d’exclusió social.