El taller d’entrevista laboral que s’impartia per les tècniques del programa Incorpora’t va ser molt ben valorat, ja que els usuaris contaren experiències viscudes a entrevistes de treball i resolgueren alguns dubtes sobre com i què respondre certes possibles preguntes que poden sorgir en les entrevistes, i també la manera de comportar-se davant aquesta situació, perquè la paraula clau és l’ACTITUD. Les empreses valoren les actituds positives, així com les persones proactives.

El llenguatge formal, el llenguatge no verbal, la puntualitat, entre altres, són una carta de presentació molt important, per això des de l’Ajuntament de Tavernes, la Regidoria de Serveis Socials i a través d’aquest programa, s’ha apostat per a dur-lo endavant.

Algunes imatges del taller.

Incorpora’t: programa d’itineraris d’inserció sociolaboral de persones en risc o situació d’exclusió social.