El manipulador d’aliments és aquell que, per raó de la seua activitat laboral, té contacte directe amb aliments durant la seua preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament i servei.

Per això el passat divendres el programa Incorpora’t organitzava per als nostres usuaris el curs de manipulador d’aliments, per poder tindre el certificat, ja que les empreses cada vegada demanen més especialització d’aquest tipus.

Algunes imatges del curs:

Incorpora’t: programa d’itineraris d’inserció sociolaboral de persones en risc o situació d’exclusió social.