Quins problemes provoca el no tindre desenvolupades les habilitats socials? Problemes tan variats com els d’autoestima, dificultats per expressar desitjos o opinions, dificultat per relacionar-se amb els demés, problemes laborals i malestar emocional.

Quines habilitats socials són les més importants a l’hora de trobar i mantenir una feina?

ASSERTIVITAT

EMPATIA

COMUNICACIÓ

COOPERACIÓ

AUTOCONTROL

És igual d’important treballar aquestes habilitats com tindre una formació i experiència.

A més a més, hem de tindre en compte aquests elements per a una bona EMPLEABILITAT:

AUTOCONFIANÇA

APRENENTATGE CONTINU

COMUNICAR ELS NOSTRES PUNTS FORTS

PRESA DE DECISIONS

GESTIÓ DEL TEMPS : ORGANITZACIÓ

PROACTIVITAT

XARXES DE COOPERACIÓ

COMPETÈNCIES DIGITALS

D’altra banda, treballar l’ESCOLTA ACTIVA és molt important, ja que evita errors i malentesos, et permet ser més sensible i atent i ser empàtic. Com ho podem treballar? No prejutjant, no donar consell sense que te’l demanen, no hem d’interrompre a qui parla, i escoltar de veritat.

Per últim, el que subjau a TOT són les EMOCIONS. Si es pareu a pensar, segur que no teniu molt de vocabulari per expressar el que sentiu en cada moment. Qui diu que es troba afanyós, anhelant, exasperat, mel·liflu, flemàtic?

Si ampliem el vocabulari de les nostres emocions, si li posem NOM a cadascuna d’elles, serem més capaços de regular-les i controlar-nos (segons indica el neurocientífic  Francisco Mora).

Incorpora’t: programa d’itineraris d’inserció sociolaboral de persones en risc o situació d’exclusió social.