Les tècniques de relaxació, el que busquen és disminuir, o fins i tot eliminar, símptomes d’ansietat tant físics com mentals, com pogueren ser sudoració, tremolors, taquicàrdia, o pensaments negatius. Situacions com anar a una entrevista o el primer dia de treball, ens poden provocar aquests símptomes. I amb la relaxació, podem controlar-los.

Per què triem la relaxació muscular?
– S’aprén fàcilment
– Eficàcia provada
– Elimina o disminueix sensacions negatives de tensió

Es tracta de ser conscient de la tensió que tenim en els músculs i DECIDIR destensar.
Això té relació amb el MINDFULNESS o atenció plena. Va dirigit al fet que, a pesar que aquests símptomes pogueren resultar molestos, cal estar en el present i no centrar els nostres esforços a intentar modificar-los.

Es tracta de viure la vida plenament, sent conscients de tot el que esdevé en el moment present (no viure en pilot automàtic) tal com es presenta, amb coses bones i d’altres de dolentes.

Dos exercicis de mindfulness per al dia a dia:
– Un minut d’atenció plena
– Observació conscient

Incorpora’t: programa d’itineraris d’inserció sociolaboral de persones en risc o situació d’exclusió social.