Una paraula important: ACTITUD. Es té o s’entrena? O ambdós coses? Les empreses valoren les actituds positives, així com les persones proactives. I això ho podem entrenar.

Igual d’important és tindre un bon currículum i una bona formació com una bona presència i saber destacar les nostres capacitats. El llenguatge formal, el llenguatge no verbal, la puntualitat, entre altres, són una carta de presentació molt important de cara a l’empresa.

Doneu una ullada a aquest vídeo, dóna una visió del que hem dit sobre la presència i el llenguatge utilitzat en la interacció amb l’empresa. Què penseu que valoraria l’empresa més en aquest cas: els títols o la impressió que dóna l’entrevistat durant l’entrevista, quan és preguntat?

ÀNIMS I SORT!

Incorpora’tprograma d’itineraris d’inserció sociolaboral de persones en risc o situació d’exclusió social.