Aquest curs pretén continuar amb la línia del programa Incorpora’t de donar formació que té una eixida directa al mercat laboral. El curs més extens dels 3 anys del programa. També ha sigut el primer curs amb pràctiques en un entorn real d’aprenentatge. Per això volem donar les gràcies a l’Hotel Gandia Palace per la seua col·laboració, així com a l’empresa formadora, García-Ibáñez, per la seua professionalitat.

Les nostres usuàries participants han estat un mes formant-se a nivell teòric-pràctic per a una feina que té demanda a la nostra regió, que és la costa valenciana. Dins el programa formatiu han aprés el funcionament d’un hotel, les necessitats i tasques diàries però a més a més, han aprés a moure’s en un entorn laboral distint als habituals per a elles.

“Quien algo quiere, algo le cuesta”, aquesta frase pren molt de sentit en el nostre àmbit. Si volem trobar feina, hem de ser constants i decidides/decidits. Saber el que volem i lluitar per això.

També és important agafar la formació com si d’un TREBALL es tractara. La mateixa responsabilitat, puntualitat, assistència.

Recordeu: buscar ocupació ÉS EN SI MATEIX una ocupació.

Incorpora’tprograma d’itineraris d’inserció sociolaboral de persones en risc o situació d’exclusió social.